http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 24 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
โครงงานวิทยยาศาสตร์
โครงงานวิทยยาศาสตร์
แฟ้มพัฒนางาน
แฟ้มพัฒนางาน
โบราณสถาน
โบราณสถาน
ร่างกาย
ร่างกาย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
งานประเมิน อ.วารุณี c9
 เลือกกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ


  เอกสารประกอบการสอน พาวเวอร์พอย


ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารประกอบการสอน พาวเวอร์พอย คลิกดาน์โหลดไฟล์ที่นี่..........

    

เอกสารประกอบการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

โปรแกรม  Microsoft Power Point 2003

เล่ม 4

 

 

โดย

อาจารย์วารุณี   ถีระแก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

            เอกสารประกอบการสอนวิชา   คอมพิวเตอร์  เป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม   Microsoft   Power Point  2003    เพื่อสะดวกในการนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ   Microsoft   Power Point   2003    นักเรียนจะได้รับความรู้  วิธีการและขั้นตอนการประกอบการเรียนโดยละเอียด   ประกอบด้วยเนื้อหากิจกรรมการปฏิบัติขั้นตอนการทำงานและจำเป็นสำหรับผู้สนใจที่สามารถนำไปใช้เป็นคู่มือการเรียน   การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Power Point 2003

 

    วารุณี   ถีระแก้ว

        ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                    หน้า

ความรู้เบื้องต้น                                                                                                                   3-4

ความหมายของคอมพิวเตอร์                                                                                    5

แถบชื่อโปรแกรม และชื่อแฟ้มเอกสาร                                                                   6-8

การสร้างเอกสารใหม่                                                                                                 9

การเปิดเอกสารที่บันทึกไว้กลับมาใช้งาน                                                              10-11

รูปแบบของตัวอักษร                                                                                              12-16

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อและเลขลำดับ                                                                    17-20

วิธีการสร้างข้อความศิลป์                                                                                       21-22

การตกแต่งข้อความศิลป์                                                                                          23

การแทรกภาพ                                                                                                        24-25

การย่อขยายภาพ                                                                                                     26

กำหนดหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ                                                                           27-28

การกำหนดคอลัมน์ของหน้ากระดาษ                                                                   30-32

การสร้างเส้นขอบและแรเงา                                                                                33-36

การกำหนดค่าหน้ากระดาษ                                                                                  38-40

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำบทเรียน

การใช้เอกสารประกอบการสอน  Microsoft  PowerPoint  2003    จะให้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้

1.    ศึกษาจุดประสงค์สำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft   PowerPoint  2003 ให้เข้าใจ

2.    ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทเรียนโดยเคร่งครัด

3.    ศึกษาขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมแต่ละโปรแกรมให้เข้าใจอย่างละเอียด

4.    ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เสนอแนะไว้  เพื่อการทำงานของโปรแกรมจะได้ให้งานสัมฤทธิ์

      ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.    ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความระมัดระวัง  และต้องใช้งานด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

6.    เมื่อเริ่มบทเรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานตนเองก่อน

7.    เมื่อจบบทเรียนแล้วควรทำแบบทดสอบท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้  ความเข้าใจ  และทราบผลการพัฒนาของตนเอง

8.    เมื่อไม่มีความรู้ในโปรแกรมเรื่องใด  ไม่ควรเข้าไปใช้โปรแกรมนั้น  เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

9.    ควรศึกษาขั้นตอนการทำงานให้เข้าใจ  หรือสอบถามผู้รู้  หรือครู จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

10.ควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อรักษาทรัพย์สมบัติ 

     ส่วนรวมเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

ความรู้เบื้องต้น

Microsoft   Power Point  2003   

จุดประสงค์

หลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว

นักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ได้

1. มีความรู้เกี่ยวกับ  Microsoft   Power Point  2003   

2. บอกความหมายและความเป็นมาของ Microsoft  Power Point 2003   

3.  บอกหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้กับ  Microsoft   Power Point  2003   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft   Power Point  2003    คืออะไร

Microsoft   Power Point  2003   

อธิบายหลักสูตร

ผู้เรียนจะได้รับการสอนให้มีความสามารถระดับสูงขึ้นในการใช้งานส่วนต่าง ๆ และเครื่องมือต่างๆในไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์  2003  โดยผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถด้านเทคนิค  ในการจัดรูปแบบ  การทำงานกับตาราง  แผนภูมิ  และความสามารถอื่น ๆที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับเอกสารและนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เมื่อผู้เรียนเรียนครบหลักสูตร  ผู้เรียนมีความสามารถดังต่อไปนี้

1.        การสร้างสไลด์ (Slide)  การจัดต้นแบบ

2.        การทำงานกับภาพวาดและรูปภาพ

3.        การสร้างไดอะแกรมแบบต่าง

4.        การทำงานกับวัตถุต่าง ๆในสไลด์

ความรู้พื้นฐาน

1.        สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์เบื้องต้นได้  เช่น  การเรียกใช้โปรแกรม  การย่อ – ขยาย  ย้าย  ลด  เพิ่มขนาดวินโดว์  การทำงานในลักษณะมัลติทาส

2.        มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมในชุด  ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ

3.        มีความรู้เบื้องต้นในวานเวิร์ดโพรเซสซิ่ง ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


            

เปิดโปรแกรม Power Point 2003

การเข้าสู่โปรแกรม   Microsoft  PowerPoint   ของแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน   แต่จะมีลักษณะคล้าย ๆ กันดังนี้   

 

คลิกที่ปุ่ม Start > เลือก Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Power Point 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม

 

  

 

 

 

 

 

แถบเครื่องมือ

                     เครื่องมือพื้นฐานส่วนใหญ่ของโปรแกรม   Powerpoint   จะเหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ  ในชุด Office 2003

[ หน้าหลัก ] [ งานประเมิน อ.วารุณี c9ทั้งหมด ]

 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1634564 ท่าน.
website tracker