http://www.varunee-raikhing.com  
 หน้าแรก  บทเรียนออนไลน์  สมาชิก  เกี่ยวกับเรา  สมุดเยี่ยมชมเว็บ  ติดต่อเรา
ค้นหา   ประเภทการค้นหา 

วันนี้ : 22 ม.ค. 2561
SuMoTuWeThFriSat
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

เมนูสมาชิก
 Username
 Password

   Lost Password
   Register
Menu
หน้าแรก
ข่าวสารจากโรงเรียน
บทความ
ปฏิทินกิจกรรมรายเดือน
ปฏิทินกิจกรรมรายปี
ภาพกิจกรรม
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลด
Web Links
ถาม/ตอบ
แผนที่โรงเรียนวัดไร่ขิง
Link Banner
เว็บแนะนำ
กบนอกกะลา
สวนจิตรลดา
ครูบ้านนอก
ครูไทย
หลักสูตรแกนกลาง
คปภ.นครปฐม
Guru Online
สพท.นครปฐม เขต 2
สพท.นครปฐมเขต 1
สหวิชา ดอทคอม
งานประเมิน อ.วารุณี c9
Varunee Blog
บทเรียน E - Learning
รวมเว็บวิทยาศาสตร์
แบบฝึกวิทย์ ประถมต้น
สวทช.
กระทรวงวิทยาศาสตร์
วิชาการดอทคอม


[ รวบรวมเว็บแนะนำ ]
ผลงานนักเรียน
อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
อันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
ประวัติของศิริวิภา
ประวัติของศิริวิภา
ด.ญ.พิมพ์ลภัส  สุขอาษา และ เพื่อน นำเสนอผลงานโดยป3/5
ด.ญ.พิมพ์ลภัส สุขอาษา และ เพื่อน นำเสนอผลงานโดยป3/5
ประวัติของฉัน
ประวัติของฉัน
โครงงานวิทยยาศาสตร์
โครงงานวิทยยาศาสตร์


[ รวบรวมผลงานนักเรียน ]
  บทเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 2. ระบบคอมพิวเตอร์
ยุคของระบบคอมพิวเตอร์ - ประเภทคอมพิวเตอร์ และ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 3. คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
อธิบายความหมาย นิยามของคำว่า ซอฟต์แวร์

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 4. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) / หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
เป็นหน่วยทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่หน่วยความจำหลัก แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 5 หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary storage Unit)
ก่อนที่จะศึกษาว่าคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลได้อย่างไร ผู้อ่านจะต้องทราบก่อนว่าสื่อสำหรับเก็บข้อมูลนั้นมีอะไรบ้าง

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล


เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 7 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
นำเสนอแนวคิดและการจัดการเกี่ยวกับระบบ ฐานข้อมูล

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 8 ประเภทของระบบสารสนเทศ
การจำแนกประเภทนี้เป็นการจำแนกตามโครงสร้างขององค์การ ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อยระดับองค์การทั้งหมด และระดับระหว่างองค์การ

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 10 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 11 จริยธรรมและความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้องพิจารณา

เข้าสู่บทเรียน

บทที่ 12 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันพัฒนาการและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายแก่ผู้บริหาร

เข้าสู่บทเรียน

 
 
  Copyright © 2009 varunee-raikhing.com 
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์ 1629448 ท่าน.
website tracker